Direct contact met ons? Bel ons op 06 280 43 75106 278 32 611

  • Start
  • Techniek Focus Rivierenland

Techniek Focus Rivierenland

Het programma Techniek Focus Rivierenland was van 2012 tot en met 2015 de uitvoeringsorganisatie van Platform Techniek Rivierenland.  Om de ambities van het platform te realiseren, lag de focus van het programma op drie programmalijnen:

1. Instroombevordering

2. Zijinstroom

3. Binden & Boeien

Binnen elke programmalijn werden diverse activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd.

Het Techniek Focus Rivierenland programma liep van half 2012 tot eind 2015 dankzij subsidie van de Provincie Gelderland via Regionaal Werkbedrijf - Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland. Vanaf 2016 tot en met half 2019 bleef het Platform Techniek Rivierenland actief via o.a. ondersteuning van het Organiserend Vermogen en verschillende andere projecten. Vanaf half 2019 startte het Techniekpact Rivierenland..

(c) Platform Techniek Rivierenland