Direct contact met ons? Bel ons op 06 280 43 75106 278 32 611

  • WERKEN AAN DE TOEKOMST MET PTRIV.NL

  • TECHNISCH TALENT, VOOR NU EN IN DE TOEKOMST

  • ACTIEVE KENNISDELING & VERHOGING SCHOLINGSGRAAD

 


Voldoende technische talenten in de regio Rivierenland, voor nu en in de toekomst. Dat is waar Platform Techniek Rivierenland voor staat.

Partners in dit platform zijn: ondernemers, onderwijs en overheid uit Rivierenland met partijen zoals brancheorganisaties, opleidingsfondsen, opleidingsbedrijven, landelijke en regionale ondernemersorganisaties, individuele (grote) bedrijven, scholen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs, Vakcollege Tiel, Samenwerkingsorganisatie Bedrijfsleven Beroepsonderwijs (SBB), Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) Rivierenland en B├ĘtaTech Services.

Platform Techniek Rivierenland heeft de volgende ambities:

MEER INSTROOM

VERHOGING SCHOLINGSGRAAD

ACTIEVE KENNISDELING

BEHOUDEN TECHNICI IN DE REGIO

Meer instroom in de technische beroepen van zowel jongeren als zijinstromers (zowel in de grijze als in de groene sector)  met speciale aandacht voor instroom van kwetsbare groepen

Algemene verhoging van scholingsgraad van werkenden in de technische en groene  beroepen

Actieve kennisdeling tussen bedrijven, onderwijs en overheid

Behouden van technici in de regio


Het Platform Techniek Rivierenland is de overlegstructuur van waaruit het actieprogramma Techniek Focus Rivierenland werd vormgegeven en van waaruit nu Techniekpact Rivierenland wordt ontwikkeld en tegelijk uitgevoerd.


Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

(c) Platform Techniek Rivierenland | Website: V-d-Ven.nl / meester in [web]design