Techniekpact Rivierenland (TPRIV)

Programma 2019 t/m 2022

Centraal in deze actielijn staan techniekoriëntatie en –promotie voor bekendmaking van bèta en techniek bij leerlingen in alle onderwijssectoren. Het programma voorziet in zeven activiteiten waarvan momenteel (eind mei ’21) een aantal zijn gerealiseerd, anderen in opstart of ze moeten nog helemaal beginnen.

Activiteiten

1) BètaTech Events VMBO leerlingen bedrijfsbezoeken in Zaltbommel en Culemborg en School & Jobs VMBO leerlingen bedrijfsbezoeken in Neder-Betuwe uitbreiden naar HAVO en VWO leerlingen en vooraf het beroepskeuzeproces laten versterken met introductie van technische beroepen door MBO en HBO studenten en/of ondernemers als rolmodellen.
Doelstelling Techniekpact Rivierenland: lopende activiteiten als aangegeven stap voor stap verder ontwikkelen.
Realisatie eind mei '21:

  • BètaTech Event Zaltbommel: op 29 oktober ’19 en op 12 maart ’20 gingen 110 derdejaars VMBO TL leerlingen van Cambium College Zaltbommel naar respectievelijk 36 en 37 bedrijven voor hun beroepsoriëntatie. Net voor de corona lockdown in maart ‘20 annuleerden Ziekenhuis Rivierenland Tiel, de kraamzorg en de tandarts de live leerlingen bezoeken en werd voor deze leerlingen een alternatief online programma aangeboden. Op 5 november '20 gingen 70 derdejaars Cambium VMBO TL leerlingen naar 31 bedrijven voor hun beroepsorientatie. In januari '21 besloot de school om de bedrijfsbezoeken van op 12 maart '21 100% online te laten verlopen. Rond die datum hadden zeventig leerlingen een online gesprek met beroepsbeoefenaren uit 27 bedrijven. Afgelopen voorjaar heeft Cambium school besloten om met ingang van volgend schooljaar hun loopbaan- en beroepsorientatie programma een andere opzet te geven. Vanaf de brugklas wordt er mee gestart dat leerlingen met hun ouders een dagje mee lopen bij/naar hun werk. Nadere uitwerking van het programma voor tweede, derde en vierdejaars VMBO TL leerlingen volgt nog.
  • BètaTech Event Culemborg: was aanvankelijk in november ’19 gepland maar vond doorgang op 30 januari ’20. Toen gingen 182 tweedejaars VMBO en HAVO leerlingen van ORS Lek en Linge Culemborg naar 52 bedrijven voor hun beroepsoriëntatie. Bij ORS Lek en Linge is het programma tijdens het schooljaar 2020/21 aangepast. Op 8 en 15 juni '21 bezoeken leerlingen van KWC en ORS Lek en Linge VMBO Culemborg bedrijven voor hun beroepsorientatie. Eerder waren er al orientaties in het kader van VIP Experience.
  • School & Jobs Neder-Betuwe : op 8 oktober ’19 gingen 250 vierdejaars VMBO leerlingen van Van Lodenstein College, Pantarijn en Helicon Kesteren naar ruim zeventig bedrijven voor hun beroepsoriëntatie. Dit was hun tweede bezoek nadat ze in juni ’19 als derdejaars leerlingen ook al naar bedrijven gingen voor hun oriëntatie. Op 13 oktober '20 gingen 118 vierdejaars VMBO TL/GL leerlingen van de drie scholen naar 45 bedrijven voor hun beroepsorientatie. Grotendeels was dit een live bezoek en voor een deel ook online gesprekken. Momenteel beraden de scholen zich afzonderlijk hoe ze hun loopbaan- en beroepsorientatie programma de komende jaren willen gaan voortzetten.

2. PPO Doe dagen bij Opleidingscentrum Rivierenland Geldermalsen (OCR) effectiever maken door meer aandacht voor technische innovaties waar ICT een geïntegreerd onderdeel bij is. Verder meer aandacht op VMBO scholen voor de keuze van leerlingen voor bepaalde doe-activiteiten met hun motivatie daarbij en reflectie na afloop. Dit als onderdeel van hun loopbaanoriëntatie en vervolgstudiekeuze. Verder dit proces ondersteunen met ATM effectmeting.
Doelstelling Techniekpact Rivierenland: lopende activiteit als aangegeven stap voor stap ontwikkelen en dit proces met ATM effectmeting ondersteunen.
Realisatie eind 2021: na een aantal jaren met een breed aanbod van techniek, groen, zorg & welzijn en economie & handel werden de PSO doe activiteiten eind 2019 met techniek en groen aangeboden. Vanuit ca. tien scholen kwamen een kleine 1.200 tweedejaars VMBO leerlingen zich via doe activiteiten oriënteren op hun sectorkeuze. In 2020 waren er geen PPO (Practische Profiel Orientatie) doe activiteiten. In dat jaar en 2021 is met alle betrokken partijen als opleidingsbedrijven, ROC Rivor, Yuverta MBO Geldermalsen en VO scholen een vervolg ontwikkeld met inhoudelijke, organisatorische en financiële basis voor komende jaren. Vanuit twintig scholen melden zich 2.000 leerlingen aan voor een programma begin december '21. Vanwege corona is besloten dit uit te stellen naar voorjaar '22, zie de agenda.

3. First Lego League (FLL) Rivierenland regiofinale bij ORS Lek en Linge VMBO Culemborg organiseren met zestien teams van regionale PO en VO scholen. Leerlingen maken kennis met robotica via het leren bouwen en programmeren van Lego Mindstorm robots voor het volbrengen van missies. Ook moeten ze technische oplossingen bedenken en ontwerpen voor een maatschappelijk probleem. ROC Rivor studenten van de mechatronica opleiding bieden activiteiten voor het side-programma evenals enkele regionale bedrijven die raakvlak hebben met het jaarlijks wisselthema.
Streven is om meer teams vanuit regio Rivierenland hieraan deel te laten nemen en om het effect op leerlingen te meten met de Attitude Techniek Monitor (ATM).
Doelstelling Techniekpact Rivierenland: lopende activiteit zoals aangegeven stap voor stap verder ontwikkelen en dit proces met ATM effectmeting ondersteunen.
Realisatie eind '21: aanvankelijk was het plan om vier FLL subregio (school)finales te organiseren waarvan uiteindelijk alleen die van Gomarus Gorinchem/Zaltbommel met vier teams doorgang kreeg. Het winnende Movit team nam deel aan de online FLL Benelux finale op 17 april '21 en verdiende toen nog een tweede prijs bij de Innovatie award. Voor 2021/22 is het thema Cargo Connect en staat de FLL regiofinale op vrijdag 11 februari '22 gepland bij ORS Lek en Linge VMBO in Culemborg.
Op vrijdagmiddag 29 november ’20 was zevende First Lego League (FLL) Rivierenland regiofinale waar veertien teams streden om de Champions Award voor één plaats in de FLL Benelux finale 2020. Het was voor de vierde keer bij bij ORS Lek en Linge VMBO Culemborg. Nieuw was de Benelux Innovation Award (BIA) 2020 om te komen tot oplossingen voor het FLL thema 2020 van CITY SHAPER. Oftewel hoe verbeter je de bouw van en in steden met gezonder en veiliger leefklimaat als resultaat.
De Champions Award was voor het team dat op alle drie juryonderdelen het hoogst scoorde en dat was team CIVITAS uit Gorinchem onder leiding van coach Teus van de Werken. Dit team nam voor de tweede keer op rij in ongewijzigde samenstelling deel en dat betaalde zich dit jaar uit. Het LE(t’s)GO team won de Project Innovatie Award met de uitnodiging om mee te doen aan de Benelux Innovation Award (BIA). Dit team heeft dezelfde coach als CIVITAS. Met enthousiasme gaan ze door met verbeteren van hun oplossing om kans te maken op de BIA 2020 prijs.
Veel aandacht kreeg Kevin Steenbeek met zijn zelf geprogrammeerde sorteermachine. Kevin is oud ORS Lek & Linge VMBO leerling en nu BBL student Mechatronica bij ROC Rivor. Hij demonstreerde het apparaat en vertelde volop over zijn opleiding en leerwerk bedrijf in Zoetermeer waar hij vanuit OBM RiVa opleidingsbedrijf aan de slag is.
In Rivierenland is er een succesvolle formule waarbij professionals in techniek en/of onderwijs samen met leerlingen en studenten in een jury zitten. De jongeren zijn oud FLL deelnemers en weten precies met welke spanning teams aan de slag zijn. De professionals hebben ervaring in techniek of onderwijs en samen zorgt dat voor een prachtige mix van expertise om de wedstrijd goed te beoordelen. De scheidsrechters en hulpscheidsrechters zijn ook oud FLL deelnemers waarbij de hoofdscheidsrechters inmiddels eerstejaars TU Eindhoven student zijn.
Informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 32 611) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-280 43 751).

4. Techniekwedstrijd Rivierengebiedvanuit de huidige aanpak en werkwijze dichterbij de belevingswereld van leerlingen brengen door het aanbieden van actuele thema’s en het inschakelen van rolmodellen vanuit VMBO en MBO technische opleidingen. Het effect van deze techniekpromotie verder vergroten door ouders er meer bij te betrekken. Door dit ontwikkelproces te ondersteunen met een ATM effectmeting kan op zowel deelnemende scholen als bij de wedstrijdorganisatie worden geleerd en waar nodig bijgestuurd.
Doelstelling Techniekpact Rivierenland: lopende activiteit als aangegeven stap voor stap ontwikkelen en dit proces met ATM effectmeting ondersteunen.
Realisatie eind '21: in de 2022 is het thema Oeververbinding en gaat de wedstrijd in aangepast vorm door. In 2021 werd het thema van het jaar daarvoor herhaald en is de wedstrijd in aangepast vorm georganiseerd. De leerlingen bleven op hun school en de juryleden beoordeelden daar de werkstukken.
Vanwege corona is in 2020 de Techniekwedstrijd na de start geannuleerd. Met op 17 februari de Startmanifestatie bij Eneco EnergieLab! in het windmolenpark bij Vianen. Leerlingen van basisschool De Open Poort uit Asperen kregen in het lab praktijkles over duurzame energieopwekking ondersteund met filmpjes en gingen in groepjes aan de slag. Het thema is duurzaamheid concreet gemaakt met molens die energie opwekken. Vanwege de coronacrisis is de wedstrijd geannuleerd en wordt bekeken of er dit schooljaar nog online W&T lessen aan de scholen worden aangeboden.

5. Opleidingen- en beroepenmarkten op VMBO scholen met aandacht voor de brede techniek via het model van de zeven werelden van techniek en dit proces ondersteunen door MBO en HBO studenten als rolmodellen.
Doelstelling Techniekpact Rivierenland: lopende activiteit als aangegeven stap voor stap ontwikkelen.
Realisatie eind '21: najaar '21 waren er opleidingsmarkten bij Het Gilde Vakcollege Gorinchem en Cambium in Zaltbommel plus nog een ROC Rivor open dagen. Daarna werden alle bijeenkomsten vanwege corona geannuleerd en ook in het schooljaar 20/21 waren er geen fysiek/live open dagen of opleidingsmarkten.
Met deelname aan de Van Lodenstein College Kesteren opleidingsmarkt op 5 november ’19 en op dezelfde avond ook bij SG Lingeborgh Geldermalsen. Op 13 november ’19 was de Lingecollege Tiel beroepen- en opleidingenmarkt en op de 18e was deze bij Cambium College Zaltbommel.
Op 21 november ’19 was voor HAVO en VWO leerlingen en hun ouders van ORS Lek & Linge en Koningin Wilhelmina College (KWC) bij KWC in Culemborg een studie- en beroepenmarkt. Dit wordt georganiseerd samen met de plaatselijke Rotary en Platform Techniek Rivierenland nam voor het eerst deel aan deze markt. Het aanbod van individuele beroepsoriëntatie bij bedrijven trok veel belangstelling bij leerlingen en ouders, maar helaas kwamen er na die avond geen vervolgvragen binnen. Een overweging is om inschrijvingen met meer gegevens te noteren om er zelf actief vervolg aan te kunnen geven.
Tot slot was er op 11 februari ’20 de opleidingsmarkt bij ORS Lek & Linge VMBO in Culemborg als afsluiting van het ‘seizoen’. Platform Techniek Rivierenland nam deel aan vijf VMBO opleidingsmarkten, was nieuw op de HAVO/VWO opleidingsmarkt bij KWC in Culemborg en kon het vernieuwde Bèta & Tech Mentality model direct inzetten en promoten.

6. VHTO Girlsday is een jaarlijks landelijk evenement in april waarmee meisjes kennis maken met bèta, techniek en ICT. Door in Rivierenland te inventariseren waar dit al plaats vindt en uitbreiding te stimuleren, kan dit bijdragen aan een hogere instroom van meisjes in techniek.
Doelstelling Techniekpact Rivierenland: Girlsday op meer (2x zoveel) scholen met bedrijven laten plaatsvinden.
Realisatie eind '21 met op 2 april ’20 Girlsday 2020 die helaas vanwege het corona virus door een online event werd vervangen. De volgende Girlsday was op 15 april 2021 en dan online.

7. Nieuwe activiteiten ontwikkelen in samenwerking met regionale partijen. Dat kan gaan om bestaande activiteiten verder te verbeteren of te verbinden met andere lopende activiteiten. Ook is het belangrijk om open te staan voor nieuwe initiatieven elders die ook voor Rivierenland interessant kunnen zijn of worden. Dit kan voortkomen uit bijvoorbeeld Sterk Techniek Onderwijs, de Provincie Gelderland Groeiversneller of vanuit Platform Talent voor Technologie in Den Haag of Utrecht.
Realisatie eind '21 met in het voorjaar '21 de eerste Battle of the Boats in Culemborg en omgeving als opvolger van de Sloepenbouw Challenge. De samenwerking van Techniekwedstrijd 2020 met de opening van Betuwewind park te Geldermalsen kwam door corona niet van de grond. wel ging in september '20 de door Geofort Herwijnen verzorgde VO lessenserie voor 500 SG Lingeborgh Geldermalsen leerlingen doorgang.. Daarnaast liepen in Culemborg projecten als High Tech Route als onderdeel van de Dutch Technology Week met o.a. Night of the Nerds. Ook stond de jaarlijkse Sloepenbouw Challenge in Culemborg op het programma, maar helaas vanwege corona is dit allemaal tot nader order uitgesteld.

Jan Heeres

Jan Heeres Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Dit maakt het leven voor iedereen, inclusief mezelf eenvoudig, overzichtelijk en aangenaam. Dit is zaken concreet en werkzaam maken waarbij een ieder zich in het proces thuis voelt en mede eigenaar is van de resultaten.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06 280 43 751 | Linkedin

Wilma de Wolf

Wilma de Wolf Vanuit creatieve samenwerking maatwerk-projecten ontwikkelen

Ik zie een uitdaging in het verbinden van mensen, hen aan te spreken op hun unieke kwaliteiten en hen te stimuleren tot een productieve, creatieve samenwerking.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06 278 32 611 | Linkedin

Deze website is een initiatief van Platform Techniek Rivierenland (PTRIV).