Techniekpact Rivierenland (TPRIV)

Programma 2019 t/m 2022

Voor deze actielijn zijn belangrijke aandachtspunten: aantrekkelijke loopbanen met ontwikkel- en promotiekansen, uitdagend en innovatief werk, maatwerkscholing, oog voor ondernemerschap en goede informatievoorziening. Ook duurzaam inzetbaar houden van mensen die momenteel in techniek werken, vraagt aandacht. Het bevorderen van leven lang ontwikkelen in techniek is belangrijk en dat in verbinding met al bestaande activiteiten oppakken als bijvoorbeeld PPS Tech Expres en Werkzaak Leerwerkroutes Techniek.

Activiteiten

1. Het door-ontwikkelen van Startplein Techniek bijeenkomsten naar een Startplein Techniek met Loopbaanleren *) door het organiseren van oriëntatiestages waarbinnen meer partijen samenwerken om belangstellenden te laten ontdekken of werken in techniek en bij hen past. Bij dit vernieuwde Startplein traject gaan werkgevers een leerwerkrelatie met werkzoekenden aan door hen een oriëntatiestageplaats te bieden. De werkzoekende krijgt medezeggenschap bij het samenstellen van het takenpakket waarmee hij start en in het formuleren van zijn oriëntatiedoelen. De trajectcoach begeleidt de werkzoekende intensief met wekelijkse reflectiegesprekken. De werkgever stelt zich op als inclusief werkgever die zelf wil leren en die ruimte biedt voor werkplekleren. Na afloop van afgesproken periode wordt geëvalueerd, besproken of er een match is en gekeken naar wat nodig is om de werkzoekende een betaalde functie te kunnen bieden. Hier komt de vraag naar maatwerk-scholing aan de orde. Of als er geen match is, wordt besproken wat de knelpunten en mogelijkheden zijn en wordt de werkzoekende met die kennis begeleid bij het vinden van een andere meer kansrijke oriëntatiestage.
Doelstelling Techniekpact Rivierenland: twee Startplein Techniek met Loopbaanleren bijeenkomsten.
Realisatie eind april '20: vanaf september ’19 werkt BètaTech Services samen met Servicepunt Leren en Werken Tiel in het PoW project Startplein Techniek / Logistiek met Loopbaanleren. Najaar ’19 is benut om verbindingen te leggen met andere PoW Rivierenland projecten en acquisitie om de stroom werkzoekende kandidaten naar techniek op gang te brengen. Inmiddels omvat deze lijst zeventien personen, waarvan een paar aan het werk zijn. Soms in techniek en soms ook anders, elders. De corona crisis heeft gevolgen voor de kennismaking en intake van kandidaten en hun mogelijkheden voor oriëntatiestages bij werkgevers. Daarnaast wordt met en voor kandidaten gezocht naar extra of meer online opleiding zodat de doorlooptijd niet verloren gaat. Verder is er samenwerking met Jobhulp Culemborg voor begeleiding van kandidaten en contact gelegd met Kompas Zaltbommel. Vanwege de corona problemaktiek legt Kompas hun activiteiten tot juni '20 stil.
Informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-280 43 751), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 32 611) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
* Startplein Techniek met Loopbaanleren zit ook opgenomen in de Rivierenland aanvraag Perspectief op Werk (PoW) en wordt verder buiten de begroting van Techniekpact Rivierenland gehouden.

2. Kleinschalig technisch MKB-inclusief: hoe doen ze mee? Dit is een vervolg op het DWSRA Werkzaak KZA Arbeidsfit project als verkenning naar inclusief werkgeverschap als verbreed instrument voor arbeidsinpassing. Doel van de marktverkenning is het leveren van overzicht, voorwaarden en borging van een nieuw netwerk met kansrijke kleinschalige bedrijven die als inclusieve werkgever ruimte en mogelijkheden bieden voor re-integratie en arbeidsfit maken van werkzoekenden. In Rivierenland tonen steeds meer kleinschalige MKB werkgevers bereidheid om als inclusieve ondernemers werkzoekenden kansen te bieden. Grotere MKB werkgevers zijn vaak al klant bij Werkzaak Rivierenland en blijven bij deze verkenning buiten beschouwing. Deze verkenning richt zich op kleinschalige bedrijven waar werkzoekenden als vervolg op een eerder sociale activerings- of arbeidsfittraject in een nieuw traject verder arbeidsfit kunnen worden en mogelijk bij dat bedrijf doorstromen naar een betaalde baan. Als netwerk bieden inclusieve werkgevers voordelen als spreiding, bereikbaarheid en variëteit en ze bieden als ondernemer ruimte, tijd, begeleiding en de bedrijfsmatige omgeving. Een verbreding van het netwerk voor arbeidsfittrajecten met een kring van inclusieve MKB werkgevers betekent extra aanbod voor Klant Profiel KP3 werkzoekenden. Werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt hebben na een KZA arbeidsfit traject uitzicht op een inclusieve leerwerkomgeving om te komen tot duurzame participatie in ‘gewone’ MKB bedrijven.
Doelstelling Techniekpact Rivierenland: overzicht met 10-15 kleinschalige MKB inclusieve techniek werkgevers waar 5-10 KP3 kandidaten worden geplaatst.
Realisatie eind april '20: tot zover is nog niet gericht gewerkt aan dit netwerk. Vanuit de rol als Gelders Vakmanschap 2.0 verbindingscoach met aandacht voor leercultuur en Leven Lang Ontwikkelen (LLO) wordt gewerkt aan overzicht op instrumenten om LLO te bevorderen. Verbinding met PoW Startplein Techniek kan helpen om voortgang te maken.
Informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-280 43 751).

3. Leven Lang Ontwikkelen voor werknemers in sectoren energietransitie en agribusiness onder de aandacht brengen van werkgevers en het stimuleren van een lerende cultuur in het MKB.
Doelstelling Techniekpact Rivierenland: verbindingen leggen tussen partijen om scholing te faciliteren.
Realisatie eind april '20: tot zover is nog niet gericht gewerkt aan dit actiepunt.
Informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-280 43 751),

Jan Heeres

Jan Heeres Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Dit maakt het leven voor iedereen, inclusief mezelf eenvoudig, overzichtelijk en aangenaam. Dit is zaken concreet en werkzaam maken waarbij een ieder zich in het proces thuis voelt en mede eigenaar is van de resultaten.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06 280 43 751 | Linkedin

Wilma de Wolf

Wilma de Wolf Vanuit creatieve samenwerking maatwerk-projecten ontwikkelen

Ik zie een uitdaging in het verbinden van mensen, hen aan te spreken op hun unieke kwaliteiten en hen te stimuleren tot een productieve, creatieve samenwerking.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 06 278 32 611 | Linkedin

Deze website is een initiatief van Platform Techniek Rivierenland (PTRIV).