Direct contact met ons? Bel ons op 06 280 43 75106 278 32 611

  • Start
  • Techniekpact Rivierenland 2019-2022

Techniekpact Rivierenland 2019-2022

Techniekpact Rivierenland is een belangrijke uitvoeringsorganisatie van Platform Techniek Rivierenland. Om ambities van het platform waar te maken, ligt de focus van dit programma op twee unieke onderdelen gericht op doorontwikkeling van regionale activiteiten en op de vier landelijke Techniekpact programmalijnen.

Het eerste betreft het in beeld brengen van sub-regionale doorlopende activiteitenlijnen en effectmetingen van techniekpromotie activiteiten. In Rivierenlandse sub-regio’s, vaak gemeenten zijn er plaatselijke samenwerkingen tussen PO-VO-MBO-HBO en bedrijven met interessante resultaten. Van deze samenwerkingen kunnen andere (sub)regio’s leren om hun eigen activiteitenlijnen te optimaliseren.

Rivierenland sub-regionale doorlopende activiteitenlijnen

Bij effectmetingen is er aandacht voor verandering in het beeld van en de attitude ten opzichte van techniek van deelnemers om zo organisatoren van techniekactiviteiten te adviseren hoe de huidige aanpak te verbeteren. De effectmeting kent twee componenten: 1) praktijkonderzoek met de Attitude Techniek Monitor (ATM) en 2) advies & coaching gebaseerd op recente eigen ATM meetresultaten en onderliggende theorie.

Effectmetingen techniekpromotie activiteiten

De Techniekpact activiteitenlijnen zijn:

  1. Kiezen voor techniek
  2. Leren in techniek
  3. Werken in techniek
  4. Meer hybride techniekdocenten

Binnen elke programmalijn worden diverse activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd.

Het Techniekpact Rivierenland programma loopt van half 2019 tot eind 2022 dankzij subsidie van Provincie Gelderland via Regionaal Werkbedrijf Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland. Naast dit programma wordt gewerkt vanuit Toptechniek in Bedrijf (TiB) Smart Building Rivierenland, Perspectief op Werk (PoW) Startplein Techniek met Loopbaanleren, Gelders Vakmanschap, PO VO ITTL en nog andere techniek promotie programma’s.

(c) Platform Techniek Rivierenland