Direct contact met ons? Bel ons op 06 280 43 75106 278 32 611

Smart Building Rivierenland bedrijvenplatform

Bij Bouwmensen Geldermalsen was gistermiddag (27-5/20) een bedrijvenbijeenkomst in een corona proof gemaakt lokaal voor dertien leerlingen met Robert Duin (Duin Installatietechniek Geldermalsen), Boukje Pennings (Pennings Bouw Zaltbommel), Lars Schlaman (Dormakaba Dodewaard), Sharon Verhoeven (Metaglas Tiel), Koos Karsijns (Bouwmensen Rivierengebied), Robbert Lubken (IW Midden), Wilma de Wolf en Jan Heeres (Platform Techniek Rivierenland en Smart Building Rivierenland projectleiders).

200527 SBRIV bedrijvenplatform Geldermalsenjh

Vervolg- en actiepunten zijn:

  1. De oprichting van een Smart Building Rivierenland bedrijvenplatform in bijv. een stichting met een entree fee en contributie/jaar. Leden van dit platform krijgen Smart Building stagiaires waarbij ook gesproken is over tarieven en vergoedingen. Bedrijven wisselen als het nodig is leerlingen onderling uit om hun opleiding compleet te maken. 
  2. Bedrijven van het platform helpen op VMBO TL en 4 HAVO scholen mee om Smart Building leerlingen te werven en stellen tegen inkoopprijs materialen, machines en apparatuur ter beschikking voor de opleiding.
  3. Vanuit het bedrijvenplatform wordt een pool van hybride gastdocenten opgezet met de ambitie om samen veertig dagen/ jaar les te geven in de Smart Building opleiding. De hybride gastdocenten zorgen er mede voor dat de opleiding innovatief en flexibel is en blijft.
  4. Zet de SLIM samenwerkingsverband subsidie in voor Smart Building leerprocessen binnen bedrijven. Maak het zo aantrekkelijk om lid te worden van het platform en deel te nemen aan de opleiding.
  5. Opzet en aanpak van de nieuwe opleiding met een toelatingsexamen en een voorschakeltraject voor leerlingen die vak-vreemd zijn en zo goed voorbereid kunnen starten. Plus het maken van meer schooluren per week zodat studenten in kortere tijd zich meer en beter kunnen ontwikkelen.

Volgende week is de vijfde Onderwijs Advies Commissie (OAC) overleg bij Lingecollege VMBO Tiel en daarna in de tweede helft juni ’20 een tweede Smart Building Rivierenland bedrijvenplatform overleg.

InformatieDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-280 43 751) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 32 611).

Onderwijsontwikkeling in coronatijd

TINY HOUSE project derdejaars TL natuurkunde bij ORS Lek en Linge VMBO met ‘SketchUp 3D ontwerp’ training door Tech-Lokaal Maas & Waal
Door Wilma de Wolf, Platform Techniek Rivierenland 

Bij O.R.S. Lek en Linge VMBO Culemborg startte op 15 mei ‘20 een online SketchUp training geïntegreerd in een natuurkunde project voor leerlingen 3TL. Natuurkunde docent Renate Tijsterman ontwikkelde vorig jaar het project Tiny House om leerlingen te laten zien in welk werkveld het vak natuurkunde zoal wordt toegepast. De leerlingen gaan nadenken over natuurkundige technieken en processen die bij de bouw van een duurzaam Tiny House worden ingezet. Daarna schetsen ze hun eigen Tiny House ontwerp op schaal en vervolgens volgen ze de SketchUp -training en werken ze hun ontwerp met dit 3D-tekenprogramma uit.

Opstart en individuele coaching leerlingen
Tech-lokaal Maas & Waal biedt SketchUp trainingen via workshops online aan in een besloten omgeving. De workshops bevatten instructievideo’s, waardoor leerlingen in hun eigen tempo kunnen werken. Er wordt in Google Classroom gewerkt waarin Tech-Lokaal voor elke leerling een eigen account heeft aangemaakt. De docent nodigt leerlingen uit in Microsoft Teams en start de les met een introductie. Vanuit het Tech-Lokaal is er coaching door 3D ontwerpexpert Anouk Schop waarbij individuele vragen van leerlingen worden beantwoord. Door middel van ‘scherm delen’ wordt zeer effectief gecommuniceerd.

Door leerlingen ingeleverde opdrachten worden door docent en coach bekeken en per mail van feedback voorzien. Leerlingen die niet zo snel (kunnen) werken, worden benaderd om helder te krijgen waar hulp nodig is. Als een leerling alle opdrachten van de training heeft afgerond, kan hij direct verder met het uitwerken van zijn eigen Tiny House ontwerp dat al eerder op schaal is geschetst. Het Tiny House 3D ontwerp wordt door de docent beoordeeld als onderdeel van het totale project.

ORS LenL 1 SketchUp

Beleving in interactieve 3D omgeving
Techlokaal kan de leerlingen laten meekijken terwijl zij met besturing van muis en toetsenbord ‘door een ontwerp heen lopen’ in een interactieve 3D omgeving. De mooiste ontwerpen worden op deze manier aan alle leerlingen getoond. Dit motiveert de snelle leerlingen extra om hun best te blijven doen.

Motivatie en feedback van leerlingen
Wat opvalt na drie lessen is dat leerlingen gemotiveerd en geconcentreerd bezig zijn. Snelle leerlingen werken in eigen tempo verder terwijl er persoonlijke feedback is op vragen van andere leerlingen. Sommige leerlingen hebben een les gemist maar pakken daarna in eigen tijd opdrachten op en leveren die in. Ook enkele leerlingen die bij normale lessen weinig gemotiveerd en soms storend aanwezig zijn, zijn nu betrokken en constructief aan het werk.
Feedback van leerlingen is positief: ‘dit past ons wel’, ‘leuk te leren hoe je in 3D tekenen eigen creativiteit kwijt kunt’. Ook groeit het vertrouwen. Waar eerst de meeste leerlingen via de chatfunctie vragen stelden, komen nu de meeste vragen live en er staan ook meer camera’s aan. Dit is een teken dat deze werkwijze door leerlingen als prettig wordt ervaren.

ORS LenL 2 SketchUp

Afsluiting zonder ouders en mét VR wandeling
Het programma zou worden afgesloten met een presentatie aan de ouders. Dat is gezien de corona-maatregelen dit schooljaar helaas niet mogelijk. Wel zal de afsluiting voor de leerlingen op school plaatsvinden in kleinere groepen. Hoogtepunt van de afsluiting is een heuse VR wandeling door het door de leerlingen zelf ontworpen Tiny House dorp.

Succesfactoren in de samenwerking
De combinatie van het enthousiasme en het professionele klasse-management van docent Renate Tijsterman, de parate 3D ontwerp-kennis van Techlokaal coach Anouk Schop en de nieuwe, door het Techlokaal ontwikkelde remote lesomgeving voor de leerlingen en begeleiders, maken dit project tot een succes.

Docentenprofessionalisering
Door de opdrachten van workshops ook zelf te doen, ontstaat bij de docent de expertise in werken met SketchUp. Stapsgewijs neemt zij het beantwoorden van vragen van leerlingen over van de Tech-Lokaal coach. Naar verwachting gaat ze deze lessen volgend schooljaar zelfstandig aanbieden. Zo zorgt dit project ook voor interactieve docententraining.

Smart Building Rivierenland
Vanuit de Toptechniek in Bedrijf (TiB) subsidie, die is toegekend om te onderzoeken of er in Rivierenland draagkracht is voor een MBO 4 Smart Building opleiding, wordt dit samenwerkingsproject bekostigd. Ook bij en voor andere VMBO scholen in Rivierenland zijn afgelopen twee schooljaren activiteiten ontplooid om bèta- en technieklessen voor TL leerlingen te verrijken. Zo werken we aan instroombevordering voor MBO 4 techniek opleidingen waaronder Smart Building. Komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de businesscase voor deze opleiding bij ROC Rivor. Zodra het definitief is dat de opleiding gaat starten in augustus 2021 maken we dit breed bekend.

Wilt u meer weten over dit lesaanbod zelf of een lesaanbod op maat voor uw school? Informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06-278 32 611).

Boek Talenten Voeden van Juliette Walma van der Molen online

Praktische gids voor toekomstbestendig en dieper leren
Het digitale boek ‘Talenten Voeden’ van prof. dr. Juliette Walma van der Molen is als online uitgave op de KWTO site beschikbaar als boek: Talenten Voeden.

Talenten Voeden

Het is een overkoepelend raamwerk en gids tegelijk voor ieder die in het onderwijs werkt en ook voor anderen met interesse voor leren en opleiden. ‘Talenten Voeden’ toont welke wetenschappelijk bewezen elementen kunnen bijdragen aan toekomstbestendig en dieper leren. Het boek omvat praktische handvatten voor starters in deze materie, maar er zitten ook veel bronnen en verwijzingen in voor wie al meer thuis is met toekomstbestendig en dieper leren en verdieping zoekt. In deze publicatie komt het verschil tussen onderwijzen en werkelijk leren naar voren en wat écht werkt als je met je onderwijs over wilt gaan naar werkelijk leren voor de lange termijn.

Vragen die de basis van het boek vormen, zijn:
1. Hoe kunnen we leerlingen actiever betrekken bij hun eigen leren?
2. Hoe kunnen we kinderen dieper en voor de langere termijn laten leren?
3. Hoe kunnen we ieders talenten of kwaliteiten herkennen en voeden?
4. Moeten we het onderwijs werkelijk anders gaan inrichten?
5. Welke rol spelen ‘wetenschap en technologie’, ‘onderzoeken en ontwerpen’, ‘ontdekken’ en ‘21e-eeuws leren’?
6. Welke ingrediënten leiden, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, echt tot toekomstbestendig leren?
7. Wat kun je als school en leerkracht zelf doen om je onderwijs stapsgewijs te verbreden en verdiepen?

Voor ieder die wil lezen over leren 
Het boek ‘Talenten Voeden’ is geschreven voor leerkrachten PO maar is interessant voor onderwijsgevenden VO, intern begeleiders, beleidsmedewerkers, directeuren, bestuurders, studenten en Pabo docenten en ook voor geïnteresseerde ouders.

Juliette Walma van der Molen
De auteur en vormgever van dit boek is hoogleraar Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek aan Universiteit Twente en zelfstandig adviseur. Zij doet onderzoek naar het stimuleren van onderzoekende en ontwerpende houdingen en vaardigheden bij kinderen, jongeren en docenten. Zij is lid van diverse raden en overlegorganen en zet zich in om resultaten uit wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de onderwijspraktijk en beleid.

 

Online Tiny House lessen bij ORS Lek en Linge VMBO

Tiny House Apeldoorn

Half mei ’20 is een online lessenserie ‘Tiny House ontwerp’ gestart bij ORS Lek en Linge VMBO Culemborg voor 24 derdejaars TL leerlingen. Het gaat om twaalf Natuurkunde lessen die de komende maanden gaan plaatsvinden en die zijn ontstaan door een nauwe samenwerking van Tech-lokaal Maas & Waal, Johan Reijers, docente Renate Tijsterman en Smart Building Rivierenland projectleider Wilma de Wolf. De eerste les was een succesvolle web-based SketchUp les. Dankzij bekostiging vanuit het Smart Building Rivierenland promotie budget is dit online onderwijsaanbod ontwikkeld en begeleid.
InformatieDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 32 611) en Tech-lokaal Maas & Waal.

Groep 6 leerlingen moeten met beroepsoriëntatie starten

Boek Talenten Voeden en kennis over vervolgopleidingen met baankansen 
Een vorm van kennis die helpt aan toekomstbestendige ontwikkeling is kennis over vervolgopleidingen, studiemogelijkheden en baankansen. Op de lagere school moet vanaf groep 6 of 7 hierover meer geleerd worden. Aan het einde van deze school kiezen leerlingen hun vervolgopleiding. Vooral voor leerlingen met een VMBO advies (= ruim 50%) geldt dat zij al op de lagere school moeten leren over de mogelijkheden binnen verschillende VMBO en MBO profielen. Daar wordt nu nog weinig aan gedaan, terwijl juist deze leerlingen al in hun tweede VO leerjaar een richting kiezen.

Technische arbeidsmarkt biedt veel kansen
Veel leerlingen en hun ouders realiseren zich niet dat binnen er technische richtingen veel baankansen zijn. Terwijl de komende jaren binnen MBO en ook HBO economisch-administratieve en juridische richtingen verregaande automatisering komt en zo taken en banen verloren gaan. Landelijke en regionale overheden en technische bedrijven luiden al jaren de noodklok over tekorten op de technische arbeidsmarkt. Het aantal openstaande, moeilijk vervulbare technische vacatures wordt momenteel (winter ’20) geschat op ruim 71.000. Verwachting is dat krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren zal stijgen.

 

Vanaf negen jaar al op het ROC zich orienteren
Echter deze kennis komt nauwelijks naar leerlingen en ouders in het basisonderwijs. In Nederland kiezen weinig jongeren voor leren en werken in technische vakken. De cijfers gaan voor sommige richtingen zelfs naar beneden. Leerlingen en ouders hebben vaak een smal, negatief en stereotype beeld van werken in techniek (lage status en ‘vies werk’). Ze denken ten onrechte dat er betere kansen zijn in economisch-administratieve of juridische richtingen en geven dat een hogere status.
Vanaf groep 7 kunnen ouders en leerlingen via bijvoorbeeld ouderavonden en bezoeken aan ROC’s al meer kennis krijgen mogelijkheden binnen de technische richtingen. Zo leren kinderen hopelijk hun talenten breder te zien en met meer trots en een betere kennis over opleidingsmogelijkheden en baankansen hun vervolgkeuze bepalen.
Voor alle basisschoolleerlingen geldt dat ze alert moeten zijn op ‘vroege beroepsuitsluitinBeroepsorientatie vanaf negen jaarg’. Onderzoek toont aan dat kinderen vanaf negen jaar al sterke sekse-stereotype ideeën ontwikkelen en gevoel krijgen voor status die samenhangt met bepaalde beroepsprofielen.

 

Stereotype vooroordelen vermijden
Ondanks interesse voor bijvoorbeeld techniek of maatschappelijk-technologische vraagstukken beperken leerlingen daardoor al vroeg in hun leven vanwege negatieve stereotypen hun keuzemogelijkheden. In Nederland speelt dit opvallend sterk. Beeldvorming over technische richtingen, ook de hogere niveaus is vaak negatief en sterke sekse-stereotype beelden worden gekoesterd. Dat blijkt samen te hangen met een lage instroom van met name meisjes in bèta en technische richtingen. Niet alle leerlingen hoeven techniek te gaan leren en werken. Maar het is zonde als zij door gebrekkige kennis en verkeerde beeldvorming al vroeg hun mogelijkheden uitsluiten.

In het boek Talenten Voeden staat op pagina 30-31 bovenstaande uitgebreid beschreven.

Meer achtergrondinformatie over positieve technische beroepsbeelden en tegengaan van vroege beroepsuitsluiting en VMBO en MBO mogelijkheden zijn te vinden op:
• Jet-Net, VHTO, Platform Talent voor Technologie, 
• TechYourFuture, KWTO, Ouderavond Kies VMBO!, Kies MBO.

 

 

 

 

(c) Platform Techniek Rivierenland