Direct contact met ons? Bel ons op 06 280 43 75106 278 32 611

Lek en Linge leerlingen ontwerpen eigen tiny house

Leerling leidt architect rondt door zijn Tiny House ontwerp27-6/20: afgelopen vrijdagmiddag was de afsluitende les van het Tiny House project bij ORS Lek en Linge VMBO in Culemborg waarin leerlingen in kleine groepjes hun ontwerpen presenteerden. Een week daarvoor was de laatste online les in Teams en de sfeer én resultaten waren erg goed. Leerlingen die tot in detail ontwerpen, trots op hun eigen creatie zijn en nieuwsgierig om advies vragen wat ze nog meer kunnen toevoegen. Daarnaast ook leerlingen die moeite hadden met aanhaken en nog in korte tijd veel werk verzet hebben, mede dankzij extra inspanningen van Natuurkunde docent Renate Tijsterman.

Naast ORS Lek en Linge VMBO school wordt een nieuwe wijk met tiny houses ontwikkeld. Architect Filip Mens uit Den Haag en projectleider Teun van Laarhoven (Prefabfabriek Culemborg) van het Tiny Houses Lanxmeer project waren bij de afsluitende les om te vertellen over hun eigen rol in dit project. Hiermee helpen ze leerlingen bij hun beroepsoriëntatie en schetsen hun toekomstperspectief. In ruil daarvoor gaven leerlingen de architect een rondleiding door hun eigen ontworpen Tiny House.

Informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 32 611). 

VMBO techniek onderwijs krijgt impuls met TechExplore24

Logo TE24Vanuit de OCW regeling Sterk Techniek Onderwijs krijgen Rivierenlandse VMBO scholen voor de komende vier jaar extra ondersteuning van 3,6 miljoen euro. De gedachte van TechExplore24 (TE24) zoals het programma in Rivierenland is genoemd, is dat vraag van werkgevers en aanbod vanuit opleidingen beter met elkaar in evenwicht moet komen. Vanuit de TE24 subsidie worden in Culemborg een hotspot Smart Technology gestart en in Tiel een hotspot Smart Building. Bij de eerste draait het om bouw, energietransitie en duurzaamheid en bij de tweede om 3D, Virtual Reality (VR), domotica, mechatronica en drones. In beide hotspots zijn ook groep 7 en 8 leerlingen welkom om kennis te maken met techniek.

Negen scholen en vier ondernemersverenigingen
Vanuit Culemborg zijn KWC en ORS Lek en Linge betrokken bij het TE24 programma. Vanuit Kesteren zijn dit Van Lodenstein College, Pantarijn en Helicon. In Tiel zijn Lingecollege, De Cambier VSO en ROC Rivor aangesloten en vanuit Geldermalsen neemt De Lingeborgh deel. Tot slot zijn de ondernemersverenigingen uit Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe en Culemborg er bij betrokken.

Vier werkgroepen
Binnen het TE24 programma zijn vier werkgroepen actief: 1) Onderwijs op school op orde, 2) hotspot Smart Building en hotspot Smart Technology, 3) Professionalisering docenten en 4) Instroom- en doorstroombevordering. Het TE24 programma moet er mee voor gaan zorgen dat er in 2024 meer leerlingen techniek kiezen zodat er meer en ook beter opgeleide jongeren in techniek gaan werken. Zeker de twee hotspots gaan zorgen voor mooie en innovatieve techniek en zal jongeren enthousiast maken.
Platform Techniek Rivierenland is verbonden aan TE24 via deelname van Jan Heeres aan de stuurgroep en Wilma de Wolf aan werkgroep 4 Instroom- en doorstroombevordering.

Informatie bij penvoerder ORS Lek en Linge VMBO directeur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., programmamanager Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op de site Sterk Techniek Onderwijs Rivierenland

1000 vergoedingen voor ontwikkelingsdagen van Gelderse werknemers in techniek

Gelders Vakman

Van 1 juni ’20 tot en met 31 december ’20 wordt leve(n) lang ontwikkelen voor werknemers extra ondersteund met 175 euro/dag voor scholing- en ontwikkeltrajecten in techniek en bouw & Infra. Dit geldt voor werknemers wonend of werkend in Gelderland bij een werkgever die in Gelderland is gevestigd. De werkgever is bij een opleidingsfonds als OOM, OTIB, OOMT en A&O aangesloten of valt onder de branche Bouw & Infra en draagt ook af aan het O&O fonds.

Persoonlijke ontwikkeling in werk of beroep
De vergoeding wordt door de werknemer besteed aan activiteiten voor persoonlijke ontwikkeling in het werk of beroep. De activiteiten komen voort uit een ontwikkelingsbehoeftegesprek van de werknemer of uit het bedrijfsopleidingsplan. De vergoeding wordt besteed aan opleiding voor persoonlijke groei, ontwikkeling en bevorderen van kennis en vaardigheden van werknemer en bedraagt per ontwikkeling-dag maximaal € 175. Per werknemer gaat het om maximaal vijf ontwikkelingsdagen ter waarde van € 875 (incl. btw). Maximaal vijf werknemers van één bedrijf mogen een vergoeding aanvragen en dat zijn in totaal vijfentwintig ontwikkelingsdagen per bedrijf.

Externe opleider en niet wettelijk verplicht
Het traject wordt door een externe- of brancheopleider uitgevoerd en dit mag wel in-company bij de werkgever plaats vinden. Deze vergoeding is stapelbaar met andere subsidies van bijv. OTIB, OOM of andere bronnen. De vergoeding ontwikkelingsdagen is NIET bestemd voor wettelijk verplichte certificeringen zoals VCA, NEN, EHBO, BHV, rijbewijzen of functionele trainingen die normaliter voor rekening van werkgever komen. Bij de verantwoording van kosten mogen GEEN opleidingsverleturen en reiskosten worden opgevoerd. Aanvragen worden bij volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

InformatieWerknemers ontwikkeling vergoeding of Gelders Vakmanschap 2.0 verbindingscoach Rivierenland:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-280 43 751).

TechExpress werkgroep Zijinstroom gaat verder als Techniekpact werkgroep

200616 TE Ed B 2 jh

Op 16 juni ’20 leidde Ed Berendsen van ROC Rivor de laatste TechExpress werkgroep Zijinstroom en Maatwerk en droeg denkbeeldig zijn voorzittershamer over aan Jan Heeres van Techniekpact Rivierenland. Vanaf begin 2017 tot half 2020 was Ed Berendsen voorzitter van de werkgroep die startte onder de naam ‘Maatwerk trajecten en zijinstroom’. Jaarlijks kwam de werkgroep vijf keer bijeen voor ‘niet-reguliere’ instroombevordering in techniek opleidingen. Zomer 2020 loopt het TechExpress programma af en biedt het Techniekpact Rivierenland 2019-2022 programma continuïteit voor de samenwerking van ROC Rivor, de vier techniek opleidingsbedrijven, UWV, Werkzaak, Servicepunt Leren & Werken en Vluchtelingenwerk om via maatwerk trajecten meer mensen goed opgeleid in techniek aan het werk te krijgen.

Ed Berendsen man van samenwerking 200616 TE Ed B 1 jh
Najaar ’19 was Ed Berendsen 25 jaar in dienst van ROC Rivor en nam een maand later vanwege pensionering officieel afscheid. Hij is een man van samenwerking en kansen voor underdogs met een aanpak van daden zonder opsmuk. Na de HBS in Zetten studeerde Ed in Amsterdam Androgogiek (= volwassen mensen laten leren, zelfregie laten pakken) en later deed hij nog de PA Den Bosch en Sociale Pedagogiek bij Radboud Universiteit Nijmegen. In 2005 volgde hij de HAN opleiding Arbeidsbemiddelaar. De TechExpress werkgroep was hem op het lijf geschreven om er voor te zorgen dat partijen elkaar informeerden en waar mogelijk beter gingen samenwerken.

TechExpress Maatwerk en Zijinstroom 
Tech Express logoHet TechExpress plan was om verkorte opleidingstrajecten te ontwikkelen en aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te bieden. Dit voor de doelgroepen 1) Inburgeraars (kandidaten met verblijfsvergunning die een inburgeringscursus via ROC Rivor of elders volgen), 2) Statushouders (kandidaten met verblijfsvergunning die in al de inburgering hebben gevolgd, maar nog geen werk hebben en geen opleiding hebben gevolgd), 3) Kwetsbare jongeren zonder beroepsopleiding en 4) Uitkeringsgerechtigden vanuit UWV en Werkzaak Rivierenland. Deze doelgroepen vergen extra inspanning voor deelname aan het beroepsonderwijs. Per individu wordt een scholingsplan ontwikkeld voor een verkort opleidingstraject.

Vervolg en informatie
Een van de wensen in de werkgroep is om input vanuit wensen en mogelijkheden van bedrijven te krijgen. En om samen op te trekken bij subsidie aanvragen zoals nu de SLIM regeling. De komende tijd wordt er verder gesproken over hoe nog meer en beter.
Informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-280 43 751) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 32 611).

Smart Building Rivierenland Onderwijs Advies Commissie

200602 OAC SBRIV Lingecollege VMBO Tiel 1jh

De vijfde OAC bijeenkomst (2-6/20), na twee keer bij Dormakaba Dodewaard en een keer bij ROC Rivor Praktijklab en ROC de Leijgraaf Oss was het nu bij Lingecollege VMBO Tiel met een rondleiding door de technieklokalen. Deelnemers waren deze keer: Lars Schlaman (Dormakaba Dodewaard), Koos Karsijns (Bouwmensen Rivierengebied), Muriel Veenstra, Brigitte Tenback en Dick Berendsen (ROC Rivor), Dick Enkelaar (Lingecollege), Wilma de Wolf en Jan Heeres (Platform Techniek Rivierenland en Smart Building Rivierenland projectleiders).

200602 OAC SBRIV Lingecollege VMBO Tiel 2jh

Dick Enkelaar: ‘De school is net gestart na 2,5 maand van corona stilstand. Leerlingen komen in kleine groepen voor praktijklessen en toetsen naar school. De theorielessen blijven tot de zomervakantie online via Teams. De technieklokalen zijn afgelopen corona maanden flink onder handen genomen en opgeknapt’.

 

Smart Building Rivierenland businesscase 
Centraal in dit OAC overleg stond de Smart Building Rivierenland businesscase en hoe de aanloop investering in de nieuwe opleiding na een aantal jaren terugverdiend kan worden. In het bedrijvenplatform was nader gesproken over de stagevergoeding van de twee eerste jaren, welke tarieven haalbaar en zijn en welke andere ondersteuning vanuit bedrijven mogelijk is en hoe andere subsidies mee kunnen helpen. Met deze twee overleggen liggen er mooi wat aanknopingspunten om de businesscase af te ronden.

Leerbedrijven erkennen, lesmateriaal en examens 
Verder is gesproken over het erkennen van Smart Building Rivierenland opleidingsbedrijven door S-BB. Momenteel heeft S-BB een opleidingsadviseur vacature in Rivierenland en hopelijk kan met deze erkenning na de zomervakantie worden gestart. Ook nog aandacht waar naast de goede samenwerking met Graafschap College Doetinchem en De Leijgraaf Oss nog meer Smart Building lesmateriaal en examens worden ontwikkeld.

De volgende keer, zesde OAC vergadering is gepland op dinsdag 8 september ’20 om 14.30 uur op een nog nader te bepalen locatie.

Informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-280 43 751) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 32 611).

 

(c) Platform Techniek Rivierenland