Direct contact met ons? Bel ons op 06 280 43 75106 278 32 611

  • WERKEN AAN DE TOEKOMST MET PTRIV.NL

  • TECHNISCH TALENT, VOOR NU EN IN DE TOEKOMST

  • ACTIEVE KENNISDELING & VERHOGING SCHOLINGSGRAAD

 


Voldoende technische talenten in de regio Rivierenland, voor nu en in de toekomst. Dat is waar Platform Techniek Rivierenland voor staat.

Partners in dit platform zijn ondernemers, onderwijs en overheid uit Rivierenland met partijen zoals brancheorganisaties, opleidingsfondsen, opleidingsbedrijven, landelijke en regionale ondernemersorganisaties, individuele (grote) bedrijven, scholen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs, Samenwerkingsorganisatie Bedrijfsleven Beroepsonderwijs (S-BB), Regionaal Werkbedrijf Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland, UWV Werkbedrijf, Werkzaak, Leerwerkloket Rivierenland en BètaTech Services.

Platform Techniek Rivierenland heeft de ambities:

MEER INSTROOM

ACTIEVE KENNISDELING

VERHOGING SCHOLINGSGRAAD

BEHOUDEN TECHNICI IN DE REGIO

Meer instroom in technische beroepen en opleidingen van jongeren en zijinstromers (zowel in de grijze als in de groene sector)  met speciale aandacht voor instroom vanuit kwetsbare groepen.

Actieve kennisdeling tussen ondernemers, onderwijs en overheid.

Algemene verhoging van scholingsgraad van werkenden in technische en groene beroepen.

Behouden van technici in de regio.


Platform Techniek Rivierenland is het netwerk en overlegstructuur van waar uit meer programma's worden aangestuurd. In 2021 en 2022 zijn dit Techniekpact Rivierenland 2019-2022, het Perspectief op Werk (PoW) 2019-2021 programma Startplein Techniek met Loopbaanleren samen met Leerwerkloket Rivierenland, het project Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland 2021 en 2022 samen met RW-POA Rivierenland en nog drie PO-VO samenwerkingen. Eerder was dit Toptechniek in Bedrijf (TiB) Smart Building Rivierenland 2018-2020. In 2012 onstond het platform samen met stuurgroep vanuit het Techniek Focus Rivierenland 2012-2015 programma. Het is sindsdien continue actief met verbinden van school en bedrijf voor meer en betere instroom in techniek.


Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

(c) Platform Techniek Rivierenland