Direct contact met ons? Bel ons op 06 280 43 75106 278 32 611

Driekwart technasium leerlingen kiest bètatechniek vervolg

Uit de vervolgstudiekeuze cijfers van technasium leerlingen die na hun examen in 2019 verder gingen met HBO of WO blijkt dat 75% koos voor een bèta technische studie. Voor niet-technasium leerlingen met een NT en/of NG profiel is dat 56%.
Sinds kort zijn technasium leerlingen als een afzonderlijke groep te zien binnen de instroomgegevens van hoger onderwijs. Dat maakt nadere analyses per school enz. mogelijk.
Meer informatie in Techniekpactmonitor: Technasium realiseert hogere doorstroom naar bètatechnisch vervolgonderwijs
Bron: Technasium nieuwsbrief april 2020. 

 

Verduurzaming regionale samenwerking in technische sector

Begin januari '20 spraken een kleine twintig personen afkomstig vanuit en/of betrokken bij techniek bij ROC Rivor in Tiel over hoe de huidige regionale samenwerking te verduurzamen. Aanleiding is het aflopen van het Tech Expres programma in de zomer 2020. Binnen dit programma zijn voor MBO 2+3 BBL techniek veel zaken opgestart en goed in beweging gebracht voor zowel instroombevordering van (jonge) leerlingen en ook zijinstromers. Inmiddels zijn er andere, nieuwe initiatieven gestart om de techniek samenwerking door te ontwikkelen. Voorbeelden zijn:

  • Smart Building Rivierenland om een MBO BOL 4 opleiding van de combinatie bouw, installatie en elektro in 2021 te starten bij ROC Rivor.
  • Techniekpact Rivierenland 2019-2022 als een programma voor kiezen, leren en werken in techniek met speciale aandacht voor sub-regionale samenwerking en effectmeting van techniekpromotie activiteiten.
  • TechExplore24, het Sterk Techniek Onderwijs Rivierenland 2020-2024 programma waarmee het 'harde' techniek onderwijs op VMBO scholen wordt versterkt in samenwerking met bedrijven en alle onderwijs partijen in de regio.
  • STEC, Smart Technology Experience Center als een initiatief om de regionale energietransitie te stimuleren.

In een open gesprek werden huidige en toekomstige activiteiten met elkaar gedeeld en kwamen belangen van verschillende partijen op tafel. Al pratende weg zijn een aantal afspraken over vervolg, nadere studie en actie gemaakt. Een mooie en goede stap vooruit in de regionale samenwerking.

Informatie:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (0344-65 6200), Jan Heeres (06-280 43 751) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 32 611).

 Met de Infografic techniek activiteiten in Rivierenland wordt duidelijk hoeveel er gebeurd en wie er allemaal mee actief zijn.

 

 

 

 

Een geinteresseerd en betrokken gezelschap met brede achterban. 

 

 

 

 

 

Verbinden van de vraag van de technische arbeidsmarkt met de mogelijkheden die innovatief onderwijs gaat bieden.

Techniekpact Rivierenland is gestart

Vanaf 1 juli ’19 is Techniekpact Rivierenland gestart. Het programma loopt door tot en met 2022. Het geeft een krachtige impuls aan de activiteiten van Platform Techniek Rivierenland voor meer instroom in technische opleidingen en beroepen. Daarnaast is er aandacht voor een algemene verhoging van de scholingsgraad van werkenden in technische beroepen, duurzame inzetbaarheid en het stimuleren van een leercultuur in het MKB. Door actieve kennisdeling tussen ondernemers en onderwijs zal dit leren worden bevorderd. In het komend schooljaar wordt o.a. gestart met de effectmeting van de techniekpromotie door en bij de First Lego League (FFL) Rivierenland en Techniekwedstrijd Rivierengebied.

Doorlopende sub-regionale activiteiten en effectmetingen
Het Techniekpact Rivierenland 2019-2022 programma kent twee voor Gelderland unieke onderdelen die gericht zijn op doorontwikkeling van activiteiten. Dit zijn het in beeld brengen van sub-regionale doorlopende activiteitenlijnen en effectmetingen van techniekpromotie activiteiten. 
In Rivierenlandse sub-regio’s, vaak gemeenten zijn er unieke plaatselijke samenwerkingen tussen PO-VO-MBO-HBO en bedrijven met interessante resultaten. Van deze samenwerkingen kunnen andere (sub)regio’s leren om hun activiteitenlijnen te optimaliseren.
Bij effectmetingen is er aandacht voor verandering in het beeld van en de attitude ten opzichte van techniek van deelnemers om zo organisatoren van techniekactiviteiten te adviseren hoe de huidige werkwijze te verbeteren. De effectmeting kent twee componenten: 1) praktijkonderzoek met de Attitude Techniek Monitor (ATM) en 2) advies & coaching gebaseerd op recente eigen ATM meetresultaten en onderliggende theorie.
Daarnaast zijn er in het programma een kleine twintig activiteiten binnen de vier Techniekpact actielijnen van kiezen, leren, werken en meer hybride docenten in techniek. De rol van de programmaleiders bij deze activiteiten varieert van initiëren, inhoudelijk adviseren of (mee) uitvoeren tot effectmeting en coaching op doorontwikkeling.
 
Platform Techniek Rivierenland
Netwerkorganisatie Platform Techniek Rivierenland (PTRIV) www.ptriv.nl is een overlegcluster in het Regionaal Werkbedrijf Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland netwerk (https://rw-poarivierenland.nl/). Platform Techniek Rivierenland heeft als missie om het tekort aan technici, de mismatch tussen vraag en aanbod en het wegtrekken van technische bedrijven en jongeren uit de regio aan te pakken. Vanuit PTRIV is de Techniekpactaanvraag voorbereid met ondersteuning van RW-POA Rivierenland. PTRIV partners zijn o.a. ROC Rivor, Helicon MBO Geldermalsen, bedrijven van het Opleiding Centrum Rivierenland (OCR), technische branches, technische opleidingsfondsen en individuele (grote) bedrijven. Provincie Gelderland en ruim 150 technische bedrijven en scholen zorgen voor de financiering van het Techniekpact programma.
Vanuit PTRIV zijn er directe verbindingen met o.a. Sterk Techniek Onderwijs Rivierenland (TechExplore24), Toptechniek in Bedrijf netwerk Smart Building Rivierenland en Publiek Private Samenwerking (PPS) Tech Expres. Op activiteitenniveau heeft PTRIV lijnen met vrijwel alle regionale techniekactiviteiten en -initiatieven.
 
Informatie
Wilt u meer weten over Techniekpact Rivierenland 2019-2022, dan kunt u terecht bij de programmaleiders Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-280 43 751) enDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 32 611) of de voorzitter van Platform Techniek Rivierenland: Arno van Kruijsbergen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-533 25 709).

MBO 4 opleiding Smart Building Rivierenland in de maak

Eind november '19 was de Smart Building Rivierenland (SBRIV) Onderwijs Advies Commissie (OAC) voor de derde keer. Na twee keer bij Dormakaba Dodewaard was ROC Rivor Praktijklab in Tiel de locatie. Als start was er een presentatie van BOL 4 Mechatronica student Jim Aalbers over projectonderwijs en zijn ervaringen hiermee. Later werd in De Leijgraaf Smart Building open source omgeving kennis gemaakt met de eerstejaars opdrachten als Tiny House en Bushalte van de toekomst.

Leren van De Leijgraaf Smart Building 
De vierde OAC vergadering is op 3 maart ’20 bij De Leijgraaf in Oss en kunnen de leden hun vragen en kwesties direct aan de docenten en studenten stellen. De OAC leden zijn ondernemers uit bouw, installatie en elektro, docenten van ROC Rivor en Lingecollege VMBO en vertegenwoordigers van de opleidingsbedrijven Bouwmensen Rivierengebied en IW Midden. 
Afgelopen najaar ontving ROC Rivor goedkeuring op de Crebo aanvraag Smart Building voor zowel de BOL als de BBL opleiding. In de praktijk betekent dit dat de BOL 4 Middenkaderfunctionaris route wordt gevolgd. Momenteel wordt gewerkt aan de businesscase met daaraan vast een communicatieplan voor werving van studenten.

Leerlingen en ouders nieuwsgierig maken 
Afgelopen en dit lopend schooljaar worden vanuit het Toptechniek in Bedrijf (TiB) Smart Building Rivierenland netwerk workshops en activiteiten op VMBO TL scholen georganiseerd voor leerlingen. Hierbij geven bedrijven en Tech lokaal Maas en Waal ondersteuning, Zo worden leerlingen nieuwsgierig gemaakt naar innovatieve technieken in de gebouwde omgeving.
Op de VMBO opleidingsmarkten wordt vanuit Platform Techniek Rivierenland aandacht bij leerlingen en ouders gevraagd voor de nieuwe opleiding die waarschijnlijk per augustus 2021 start. Het brengt flink wat nieuwsgierigheid bij jong en oud boven. 
Tot slot verheugend te melden dat De Leijgraaf in hun Smart Building open source leeromgeving voor ROC Rivor een afgeschermd deel heeft ingericht waarin een ieder als student kan en mag grasduinen. OAC leden maken hier dankbaar gebruik van om zich zo een beeld van de toekomstige student te vormen. En ook om zicht te krijgen op het niveau van de opleiding. Binnenkort wordt ook gekeken naar de examen omgeving die het Graafschap College bij Concreet laat ontwikkelen.

Informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-412 33 988), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-280 43 751) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (06-278 32 611).

Docent Hans de Lang en student Jim Aalbers lieten de verbinding tussen praktisch en theorie onderwijs zien in de ROC Rivor Mechatronica werkplaats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg van Jim Aalbers over hoe hij als laatstejaars in zijn eindopdracht een werkend prototype aan het bouwen is.

Hoewel De Leijgraaf open source omgeving eenvoudig toegankelijk is, blijft het voor eerste bezoekers toch even kijken en praten om de eigen weg hierin te vinden.

Ruim 126.000 euro Gelders Vakmanschap vouchers in Rivierenland

Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap is per mei ’19 afgesloten. Hoewel er nog enige vouchers beschikbaar zijn, is het interessant om eens te bekijken hoe Rivierenlang heeft kunnen profiteren van deze stimulans voor extra opleiden in techniek. Hierbij een paar bruto statistieken. Er is ruim 126.000 euro Gelders Vakmanschap aangevraagd in Rivierenland en dat is met 85 voucher aanvragen gebeurd.

Lees meer: Ruim 126.000 euro Gelders Vakmanschap vouchers in Rivierenland

(c) Platform Techniek Rivierenland